Conto en Galego

portadaNeste conto, Diara, meniña “senegalega” nos achegará o seu mundo de cores, onde poderemos coñecer a sua familia, costumes, tradicións… Un mundo onde a nota predominante é a diversidade e a beleza que reside nesta.

Enriquece  o teu mundo  de novas cores xunto a Yara!!!!